Festival: ton Eukratous in Antiochia (on the Orontes) (Syria)