Discipline: apo tou tropaiou enoplios dromos

Record ID:187
Discipline Name:apo tou tropaiou enoplios dromos
List of athletes:
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)