Discipline: diaulos meta tes aspidos

Record ID:207
Discipline Name:diaulos meta tes aspidos
List of athletes:
(Titus?) Aelius Granianus from Sikyon (Sykionia)