Discipline: salpinx

Discipline ID: 1117
Discipline Name: salpinx
List of athletes:
Kleiton son of Apollodoros from Oropos (Boiotia)
Theodoros son of Straton from (Thrace)