Discipline: auleton hieros

Discipline ID: 1145
Discipline Name: auleton hieros
List of athletes:
Menandros son of Telephos from Kyme (Aiolis)