Discipline: keleti teleioi

Discipline ID: 1720
Discipline Name: keleti teleioi
List of athletes:
Gorgos son of Aphrodisios from Thespiai (Boiotia)