Discipline: kalpes dromos

Record ID: 402
Discipline Name: kalpes dromos
List of athletes:
Pataikos from Dyme (Achaia)