Event: Menandros son of Telephos from Kyme (Aeolis)

Event ID 304480
Person Menandros son of Telephos from Kyme in Aeolis
Festival Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
Discipline musical: auleton hieros
Date -85 - -85
Achievement V
Comment: The first Amphiaraia kai Rhomaia