Person: -es son of Demetrios from Tlos (Lycia)

Record ID:1041
Name:-es
Alternative Name:Pappos
Father's Name:Demetrios
Place of Origin: Tlos (Lycia)
List of Festivals:
Kroneia in Tlos (Lycia)
List of Events:
Kroneia in Tlos (Lycia) on ( ? to ? )
List of Disciplines:
combat sports: pankration - paides aktiakoi
List of References:
Ann.Epigr 2014.1360