Person: K(...) Iulius Dionysios

Record ID:512
Name:K(...) Iulius Dionysios
Date Range:205 to 230
List of Festivals:
Alexandreia Pythia in Ankyra (Galatia)
Asklepeia Sotereia in Ankyra (Galatia)
List of Events:
Asklepeia Sotereia in Ankyra (Galatia) on ( 205 to 230 )
Asklepeia Sotereia in Ankyra (Galatia) on ( 205 to 230 )
Asklepeia Sotereia in Ankyra (Galatia) on ( 205 to 230 )
Alexandreia Pythia in Ankyra (Galatia) on ( 205 to 230 )
List of References:
I.Ancyra 146 = Mitchell (1977), pp. 75-77, no. 8
SEG 27.843
List of Prosopographies:
Farrington (2012), no. 1.215
Strasser (2001), no. 233
Comment: According to Farrington (2012), this athlete was probably active somewhere between 205-230. The origin of this athlete is unknown. Also the discipline of this athlete is unknown. - YP