Person: Ploutiades son of Ploutiades from Iasos? (Caria)

Person ID: 5442
Name: Ploutiades
Father's Name: Ploutiades
Place of Origin: Iasos? (Caria)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -90 to -80 )
List of Disciplines:
musical: keryxis
List of References:
I.Oropos 521
Manieri (2009), Oro. 15, pp. 241-243
Petrakos (1974), p. 40
Roesch, Teiresias, App. Epigr. (1976), p. 14
SEG XXXIV, 362
Comment: Ploutiad[es] (Manieri). Provenance: [I]asos (Manieri).