Person: Mnasilaos son of Sosandros from Megara? (Attica)

Person ID: 6191
Name: Mnasilaos
Father's Name: Sosandros
Place of Origin: Megara? (Attica)
List of Festivals:
Sarapieia in Tanagra (Boiotia)
List of Events:
Sarapieia in Tanagra (Boiotia) on ( -85 to ? )
List of Disciplines:
musical: ton epinikion
List of References:
IG VII 542
Manieri (2009), Tan. 3, pp. 277-278
Comment: [M]nasi[lao]s, son of Sosandro[s] (Manieri). Provenance: [Megara] (Manieri).