Person: Ariston son of Philinos

Person ID: 6984
Name: Ariston
Father's Name: Philinos
List of Festivals:
Erotideia kai Kaisareia/Mouseia kai Sebasteia Iulia in Thespiai (Boiotia)
List of Events:
Erotideia kai Kaisareia/Mouseia kai Sebasteia Iulia in Thespiai (Boiotia) on ( 25 to 50 )
List of References:
IThesp 376
Jamot, BCH 26 (1902), p. 298, n. 18
Manieri (2009), Thes. 38, p. 409
List of Prosopographies:
Comment: Provenance is not mentioned.