Person: Ariston son of Philinos

Person ID: 6985
Name: Ariston
Father's Name: Philinos
List of Festivals:
Erotideia kai Kaisareia kai Mouseia kai Sebasteia Julia in Thespiai (Boiotia)
List of Events:
Erotideia kai Kaisareia kai Mouseia kai Sebasteia Julia in Thespiai (Boiotia) on ( 25 to 50 )
Erotideia kai Kaisareia kai Mouseia kai Sebasteia Julia in Thespiai (Boiotia) on ( 25 to 50 )
List of References:
IThesp 376
IThesp 377
Jamot, BCH 26 (1902), p. 298, n. 18
Jamot, BCH 26 (1902), p. 299, n. 19
Manieri (2009), Thes. 38, p. 409
Manieri (2009), Thes. 39, pp. 409-411
Comment: Provenance is not mentioned.