Person: Pythokritos son of Kallinikos from Sikyon (Sykionia)