Person: Habris son of Kaikos from Kyme (Aeolis?)

Person ID: 9395
Name: Habris
Father's Name: Kaikos
Place of Origin: Kyme (Aeolis?)
List of Festivals:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia)
List of Events:
Amphiaraia kai Rhomaia in Oropos (Boiotia) on ( -80 to -50 )
List of Disciplines:
chariot: synoris teleia
List of References:
I.Oropos 525
List of Prosopographies: