Person: T Flavius Zosimos son of Titus Flavius Zosimos from Neapolis ? (Italy)

Record ID:969
Name:T Flavius Zosimos
Father's Name:Titus Flavius Zosimos
Place of Origin: Neapolis ? (Italy)
Date Range:171 to 171
List of Festivals:
Italika Romaia Sebasta in Neapolis (Italy)
List of Events:
Italika Romaia Sebasta in Neapolis (Italy) on ( ? to ? )
List of Disciplines:
running: Diaulos - Paides politikoi ?
List of References:
I.Napoli 52
List of Prosopographies:
Ugolini (2015), 9b