Place: Thespiai (Boiotia)

Record ID:131
Place Name:Thespiai
Region Name:Boiotia
List of "Native Sons":
Tismenes
Nikophanes
[Spi]nther son of Spinther
List of Festivals:
Erotideia
Megala Sebasteia Mouseia
Links:
Pleiades
Trismegistos