Place: Iasos (Caria)

Record ID:147
Place Name:Iasos
Region Name:Caria
List of "Native Sons":
Quintus Samiarius Cheilon
Titus Flavius Metrobios son of Demetrios
Titus Flavius Metrobios
List of Festivals:
Herakleia
Links:
Pleiades
Trismegistos