Place: Messene? (Messenia)

Record ID:161
Place Name:Messene?
Region Name:Messenia
List of "Native Sons":
Kleostratos son of Euhameros
Sosias daughter of Onasiph[...]
Links:
Pleiades
Trismegistos