Place: Tarsos (Cilicia)

Record ID:181
Place Name:Tarsos
Region Name:Cilicia
List of "Native Sons":
Gaius Iulius Eudaimon
Apollophanes
Titus Aelius Aurelius Apollonius
___
List of Festivals:
___
koinon Kilikias
Olympia
Olympia
Links:
Trismegistos
Pleiades