Place: Ankyra (Galatia)

Record ID:199
Place Name:Ankyra
Region Name:Galatia
List of "Native Sons":
Marcus Aurelius [...]lon
List of Festivals:
Alexandreia Pythia
Asklepeia Sotereia
Links:
Pleiades
Trismegistos