Place: Kroton (Italy)

Record ID:301
Place Name:Kroton
Region Name:Italy
List of "Native Sons":
Phayllos
___
Milon son of Diotimos
Links:
Pleiades
Trismegistos