Place: Opous (Aetolia)

Record ID:313
Place Name:Opous
Region Name:Aetolia
List of "Native Sons":
Aristokrates son of A[---]
Epharmostos
Links:
Pleiades
Trismegistos