Place: Kamiros (Rhodes)

Record ID:341
Place Name:Kamiros
Region Name:Rhodes
List of "Native Sons":
Teleutias son of Nausikleides
Antilochos son of Mnasilochos
Philokrates
Links:
Pleiades
Trismegistos