Place: Crete (Crete)

Record ID:371
Place Name:Crete
Region Name:Crete
List of "Native Sons":
Alkon son of Didymos?
List of Festivals:
koina Kretes
Koinon Kreton
Links:
Pleiades
Trismegistos