Place: Chalkis (Euboia)

Record ID:381
Place Name:Chalkis
Region Name:Euboia
List of "Native Sons":
Grylos
Timagoras
List of Honorary Citizens:
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)
List of Festivals:
Lebadea
Rhomaia
Links:
Pleiades
Trismegistos