Place: Opous? (Aetolia)

Record ID:500
Place Name:Opous?
Region Name:Aetolia
List of "Native Sons":
Eraton
Links:
Pleiades
Trismegistos