Place: Erythrai (Ionia)

Record ID:51
Place Name:Erythrai
Region Name:Ionia
List of "Native Sons":
Marcus Aurelius Nikomachos
Epitherses son of Metrodoros
Aristomache
Lenaios son of Prytanis
Links:
Pleiades
Trismegistos