Place: Ankyra (Galatia)

Record ID: 199
Place Name: Ankyra
Region Name: Galatia
List of "Native Sons":
Marcus Aurelius [...]lon
List of Honorary Citizens:
Marcus Aurelius [...]os son of Timokles from Aphrodisias (Caria)
List of Festivals:
Alexandreia Pythia
Asklepeia
Asklepeia Sotereia
Links:
Pleiades
Trismegistos