Place: Opous (Aetolia)

Record ID: 313
Place Name: Opous
Region Name: Aetolia
List of "Native Sons":
Aristokrates son of A[---]
Epharmostos
Links:
Pleiades
Trismegistos