Place: Hierapolis? (Phrygia)

Record ID: 350
Place Name: Hierapolis?
Region Name: Phrygia
List of "Native Sons":
Marcus Flavius Antoninus
Links:
Pleiades
Trismegistos