Place: Chalkis (Euboia)

Record ID: 381
Place Name: Chalkis
Region Name: Euboia
List of "Native Sons":
Grylos
Timagoras
List of Honorary Citizens:
Tiberius Julius Apolaustos from Ephesos? (Ionia)
List of Festivals:
Lebadea
Rhomaia
Links:
Pleiades
Trismegistos