Place: Ephesos? (Ionia?)

Record ID: 4481
Place Name: Ephesos?
Region Name: Ionia?
List of "Native Sons":
[---] Aelius Kallineikos