Place: Opous? (Aetolia)

Record ID: 500
Place Name: Opous?
Region Name: Aetolia
List of "Native Sons":
Eraton
Links:
Pleiades
Trismegistos