Place: Laodikeia (Syria)

Record ID: 528
Place Name: Laodikeia
Region Name: Syria
List of "Native Sons":
Aurelius Septimius Eirenaios son of Eutychos
Links:
Pleiades
Trismegistos