Prosopography: Moretti (1957), no. 409

Prosopography ID: 4518
Prosopography: Moretti (1957), no. 409
Person: Thersilochos from Kerkyra (Korfu)