Prosopography: Farrington (2012), no. 1.11

Record ID: 592
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.11
Person: Kreontidas from Aigina? (Achaia)