Prosopography: Farrington (2012), no. 1.18

Record ID: 617
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.18
Person: Kallikles from Aigina? (Achaia)