Prosopography: Farrington (2012), no. 1.48

Record ID: 697
Prosopography: Farrington (2012), no. 1.48
Person: Kleitomachos from Aigina? (Achaia)