Discipline: ta epinikia (komoidia)

Discipline ID: 1290
Discipline Name: ta epinikia (komoidia)
Sports Category: musical
List of athletes:
Alexandros son of Aristion from Athens (Attica)
Euarchos son of Herodotos from Koroneia (Boiotia)