Discipline: enkomion eis ton theon katalogaden

Discipline ID: 1334
Discipline Name: enkomion eis ton theon katalogaden
Sports Category: musical
List of athletes:
Demetrios son of Aphrodisios from Chalkis (Euboia)