Discipline: kitharoidos

Discipline ID: 1708
Discipline Name: kitharoidos
Sports Category: musical
List of athletes:
([kitharoidos]) son of Damonikos from Tanagra or Tarentum? (Boiotia?)