Discipline: enkomion eis tas Mousas

Discipline ID: 1751
Discipline Name: enkomion eis tas Mousas
Sports Category: musical
List of athletes:
Vipsanios Philoxenos from Thespiai (Boiotia)