Discipline: aulesis

Discipline ID: 1859
Discipline Name: aulesis
Sports Category: music
List of athletes:
Apollonios son of Apollonios
[---]n son of Pythion from Ephesos (Ionia)
Xenios son of Dionysios from (Boiotia)