Discipline: apo tou tropaiou enoplios dromos

Discipline ID: 187
Discipline Name: apo tou tropaiou enoplios dromos
List of athletes:
([runner]) son of ...krates from Miletos (Ionia)