Discipline: enkomion logikon?

Discipline ID: 1339
Discipline Name: enkomion logikon?
Sports Category: musical
List of athletes:
([enkomion logikon?]) from Oropos? (Boiotia)