Discipline: enkomiographos eis Tauron

Discipline ID: 1707
Discipline Name: enkomiographos eis Tauron
Sports Category: musical
List of athletes:
([enkomiographos eis Tauron]) son of Mousaios from Athens (Attica)