Discipline: enkomiographos eis Erota kai Romaious

Discipline ID: 1721
Discipline Name: enkomiographos eis Erota kai Romaious
Sports Category: musical
List of athletes:
Her[---] son of Biottos from Thespiai (Boiotia)