Discipline: prosdrome synoridi

Discipline ID: 1883
Discipline Name: prosdrome synoridi
Sports Category: military
List of athletes:
Teimasitheos son of Gorgopas